top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıİnterhas

Köpek Coronavirus İnfeksiyonu (Canine coronavirus infection)

Köpeklerin hafif seyirli, gastroenteritis ile karakterize bir viral infeksiyonudur. Köpek coronavirus infeksiyonu çoğu zaman köpek parvovirus infeksiyonu ile birlikte görülür.

Coronaviruslar, coronaviridae familyasında bulunan tek sarmallı RNA viruslardır. Memeli ve kanatlı hayvanlarda solunum ve sindirim sistemi infeksiyonları, encephalomyelitis, hepatitis, serositis ve vasculutis ile seyreden infeksiyonlara neden olurlar. Coronaviruslar pleomorfik, zarflı viruslardır. Pleomorfik oluşları nedeniyle virion çapları 60 nm ile 160 nm arasında değişir. RNA genom tek sarmallıdır (ssRNA). Peplomerler zarftan dışarı taşan tipik çıkıntılar oluşturur. Peplomerler uçları geniş ve viriona bir taç görüntüsü verirler ( Corona=Taç ).


Coronavirusların çoğu solunum yolu ve barsak kanalı epitel hücrelerine tropizm gösterirler. Enfekte hayvanlarda başlıca solunum yolu infeksiyonları ve enteritise neden olurlar. Ayrıca bazı coronavirus infeksiyonlarında ensefalitis, hepatitis ve serozitis de şekillenir. Hastalık bütün dünyada yaygındır. Her yaştaki köpeklerde görülebilmesine karşın daha çok yavru köpekler etkilenir. Yabani köpeklerde de salgınlar görülmüştür. Dışkı ile atılan virus, özellikle dışkının yeme, suya ve çevreye bulaşmasıyla indirekt olarak yayılır. Köpekler virusu oral yolla alırlar ve enfekte köpekler 2-20 gün süresince dışkı ile virusu saçarlar. İnkubasyon süresi 24-36 saattir. Diğer coronavirus infeksiyonlarında görülen klinik bulgular oluşur. Buzağı coronavirus infeksiyonunda olduğu gibi, ince barsak epitelinde absorbe edici hücreler yıkımlanır. Fazla su ve elektrolit kaybı olur. İshal başlıca klinik semptomdur. Bunu kusma takip eder. Dışkı kanlı, mukuslu ve kötü kokuludur.

Diğer viral infeksiyonlarda olduğu gibi, aşıları tamamlanmamış köpeklerin çevreye gezdirmek amaçlı çıkartmak, viral enfeksiyonlara yakalanmaları için risklidir. Köpeklerin coronaviral enfeksiyonuna karşı geliştirilen inaktif aşılar etkili olarak kullanılmaktadır.

Kaynak:

  • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ders Notları


79 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page